Cand.mag. og journalist (DJ) Anne Rumland

By on May 31, 2010

Analytisk akademiker og helt klassisk journalistisk håndværker.